IVR
Dziś IVR- platforma jest potrzebna jak dużym korporacjom,na przykład, operatorzy mobilni i

dostawcy serwisów z abonencką bazą do setek tysięcy i milionów abonentów, tak i nie dużym

firmom. Obciążenie w takich systemach może składać setki i tysiące abonentów co chwilę.

Perspektywy użycia standardowej IVR- platformy są wyznaczone jej fundatorstwu, w

szczególności:

- możliwością stworzenia menu głosowych;

- dostępem do protokołów dla współdziałania z zewnętrznymi systemami, korporacyjnymi

bazami danych;

- zwiększaniem wydajności kosztem skalowania systemu;

- otwarta struktura menu i biznes-logika;

- pewność i nieprzerwana obsługa abonentów;

- minimalne wysiłki z integracji istniejącej telefonicznej infrastruktury i korporacyjnej bazy

danych.

System interaktywnego głosowego współdziałania IVR jest przeznaczony dla nadania

abonentowi rozmaitej głosowej informacji na podstawie interaktywnego dialogu z systemem

menu głosowych.

IVR decyzja pozwala zrealizować nieograniczoną ilość scenariuszy pracy i ma szeroki zestaw

funkcjonalnych możliwości, co nadaje systemowi elastyczność i otwiera możliwości dla

wielocelowego użycia.

Plusy IVR :

Synteza mownych zawiadomień

Generacja połączeń z wymową cyfrowej informacji, otrzymanej wskutek współdziałania z

korporacyjną bazą danych.

Priorytetowa obsługa

Na mocy osobistych danych klienta i komutacyjnych parametrów wezwaniu może być nadany

bardziej wysoki priorytet, odpowiednio wezwanie może być obsłużone zgodnie z szczególnym

scenariuszem, na przykład, można zrealizować VIP-obsługę.

Intelektualny routing

- W scenariuszu obsługi wezwania mogą uwzględniać się mnóstwo parametrów:

Data, dzień tygodnia, czas, numer abonenta, linia z jakiej postąpiło wezwanie, punkty menu

które odwiedził abonent, informacja jest wprowadzona abonentem w trakcie współdziałania z

IVR i inne. Na przykład, Intelektualny routing może automatycznie przełączać się na różne

scenariusze obróbki wezwania na przykład, w godzinach wieczorowych i dziennych, w

weekendy.

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń na dowolny numer telefoniczny. Przekazywanie zależnie od

scenariusza może być jak warunkowe, (z uwzględnieniem rozmaitych parametrów),tak i

bezwzględne.

Wsteczny dzwonek (Callback)

Przeznaczony dla przyjęcia wchodzącego wezwania i późniejszego automatycznego wstecznego

wezwania na mocy AWN czy wezwania po dowolnym wprowadzonym przez abonenta numerem

telefonu. Callback pracuje automatycznie. Przyjmując wezwanie, system wyznacza numer

abonenta i bez podłaczania zawiadamia abonenta, że jemu będą dzwoniły jeszcze raz. Dalej

spełnia się wsteczny dzwonek abonentowi z możliwością tonalnego wezwania potrzebnego jemu

numeru i spełnieniem automatycznego wezwania po nim i łączenia (należy uwzględniać, że na

każdą rozmowę wykorzystują się dwie linie systemu).

Prowadzenie czarnych spisów

Jest możliwość stworzenia i prowadzenia "czarnych"spisów abonentów czy numerów telefonów,

zapytania których nie będą opracowani.

Zapis negocjacji

Zapis negocjacji - możliwość zapisu wszystkich rozmów, odbywszych się w systemie:

rewanżowych zawiadomień abonenta, negocjacji przy przekazywanych wezwaniach.

Statystyka

- Statystyka gromadzona i realnego czasu. W systemie zbiera się ogromna ilość statystycznej

informacji, która może być nadal wykorzystana dla kształtowania rozmaitych sprawozdań.

- Automatycznie rejestruje się każde wchodzące i wychodzące wezwanie bez względu na wyniki

jego opracowania,co pozwala nadać wierzytelną informację o pracy systemu.

- Statystyka wchodzących wezwań nadaje następne dane:data, czas, trwanie, AWN -informacje,

punkty menu, które odwiedział abonent, wyciekające wezwania w interesach tego abonenta, ich

trwanie, trwanie nagrania, cała historia wezwania(jeśli ona przeprowadzała się), tzn. w której

chwili odbywało się to czy inne wydarzenie z wezwaniem.

- Wychodzące wezwania. Data i czas łączenia i odwołania.Numery telefonów. Trwanie zapisu i

inne..

Statystyka IVR. Jakie wydarzenia miały miejsce i ile razy (punkty menu, zapisane operatorem,

fakt przekazywania i tak dalej)

- Potoczna statystyka. Ile operatorów są zajęte, wolne, ile aktywnych operatorów, długości

kolejek i inne

Eksport informacji do systemów bilingowych

- Możliwe są następne warianty:

Eksport do plika, każdy rządek którego odpowiada"bilingowej jednostce" z uwarunkowanymi

polami, takimi jak, na przykład, numer telefonu, data, czas początku i zakończenia łączenia,

wynik i inne

- Informacja dla bilingu zachowuje się w bazie danych.

- Struktury tablic są otwarte.

Intelektualna platforma szeroko i przemyślano wykorzystuje wszystkie istniejące technologie,

co zabezpiecza prostotę i elastyczność integracji z stosowanym oprogramowaniem

zleceniodawcy.

Funkcjonalne możliwości

- nieograniczona liczba scenariuszy i spisów zawiadomienia

- Liczba jednocześnie pracujących scenariuszy jest ograniczona tylko liczbą wciągniętych linii

telefonicznych

- nieograniczona liczba abonentów

- nieograniczona liczba wiadomości

- Możliwość dubbingu wiadomości mailowo czy SMS.

- Możliwość selektywnego zawiadomienia co do oddzielnych abonentów czy grup abonentów

- Możliwość upersonifikowanego zawiadomienia z wymową indywidualistycznej informacji co

do każdego abonenta

- Gromadzenie rozległej statystycznej informacji po przeprowadzonych zawiadomieniach z

możliwością eksportu danych i stworzenia nieograniczonej liczby sprawozdań

Przewagi

- Możliwość poetapowego zwiększania systemu

- Wygoda w użyciu, giętki życzliwy interfejs

- Wysoka pewność aparatnego oprogramowania

- Wysoka przelotowość

- Niskie koszty eksploatacyjne
Copyright © 2016 - 2022