Telefoniczna konferencja
Telekonferencja to współczesne narzędzie, które daje możliwość komunikacji przez telefon między grupą ludzi w reżimie realnego czasu, bez względu na to, gdzie znajdują się uczestnicy konferencji. Wszystko, że należy mieć uczestnikom telekonferencji to telefon przez który oni mogą zadzwonić i podłaczyć się do uczestnictwa w konferencji lub wyjść z jej w dowolnym czasie.
Ta usługa jest popularna śród abonentów dla przeprowadzenia mobilnych narad z regionami i z geograficznie zdalnymi pododdziałami.
- kierownicy i pracownicy organizacje, co znajduje się w wyjazdach służbowych czy w domu, mogą brać udział w naradzie;
- pracownicy z różnych filii firmy mogą przeprowadzać wspólne narady bez konieczności zbierać się razem;
- pracownik, co znajduje się w drodze, może brać udział w naradzie, wykorzystując telefon komórkowy;
- naradę i konsultację z klientami być może przeprowadzona przez telefon;
- przeprowadzenie cotygodniowych końcowych narad między biurami firmy bez konieczności trwałych podróży.
Klient samodzielnie może stworzyć konferencje z różnym składem uczestników za pomocą WEB- interfejsu czy przez operatora przez telefon.
Za pomocą WEB- interfejsu koordynator konferencji może nadesłać grupowe SMS i zaprosić uczestników konferencji, zawiadomić o dacie i czasie jej przeprowadzenia.
Państwo sami mogą kierować konferencją w realnym czasie, przeprowadzając uczestników do reżimu przesłuchiwania czy odłączając ich od konferencji.
Ta usługa pozwala bez szczególnych kosztów szybko i operatywnie rozwiązywać zadania firmy
Przy konieczności jest możliwość otrzymać dźwiękowy plik czy stenogram konferencji.
Copyright © 2016 - 2022