Automatyczne połączenia
Systemy automatycznego połączenia i zawiadomienia
Pojednanie automatycznego wezwania po zadanej bazie danych z systemem podziału, co giętki nastraja się, wezwań pomaga zwiększyć operatywność kierowania służbą tele marketingu.
Automatyczne połączenia z przekazaniem zawiadomienia czy faksu, tele marketing
- Operatywne zawiadomienie o należnościach
- automatyczne połączenie z możliwością automatycznej komutacji na wolnego agenta/operatora (Predictive Dialing)
- Awaryjne zawiadomienie współpracowników przez stacjonarny lub mobilny telefon, a także kolektorskie usługi.
Jeśli Państwu nie wracają długi, to możecie zwrócić się do naszej firmy. Nadamy wysokowykwalifikowaną pomoc co do operatywnego powrotu środków pieniężnych. Zaczynają się kolektorskie usługi zawsze z zawiadomienia dłużnika i z przekazania mownego zawiadomienia o konieczności powrotu długu.
Copyright © 2016 - 2022