System CRM
Dziś jak nigdy ciężko zdobyć przewagę nad konkurentami i jeszcze bardziej skomplikowanym jest jej zachowanie. W nasze stulecie powszechnej dostępności informacji i wymiany danymi po całym świecie przez Internet głębokie rozumienie potrzeb swoich klientów i tendencji rynku stało życiowe potrzebnym. Koniec końcem, sukces firmy zależy od tego, czy jest ona zdolna wyprzedzić konkurentów, szybko, poprawnie i pewnie zareagować na zmienne wymogi klientów.
CRM system to decyzja dla zarządzania stosunkami z klientami, które zawiera konieczne narzędzia dla stworzenia i prowadzenia pełnego pojęcia o kliencie: od pierwszego kontaktu z nim do podpisania ugody i późniejszej obsługi.
W skład systemu wchodzą moduły sprzedaży, marketingu i obsługi klientów, które razem stwarzają wygodne, giętkie i dostępne narzędzie, co pozwala wprowadzać konieczne przemiany do wszystkich procesów biznesowych dla ciasnego współdziałania z klientami i podwyższeń poziomu dochodowości firmy.
Pomożemy Państwu:
Polepszyć efektywność pracy personelu kosztem prowadzenia jedynej bazy klientów, która zachowuje całą historię relacji z klientem : spotkania, korespondencja, telefoniczne dzwonki, zamówienia.
Planować i przeprowadzać marketingowe kampanie. Przeprowadzać marketingową analizę. Segmentować bazę klientów dla przeprowadzenia marketingowych kampanii i automatyzacji rutynowych operacji : rozsyłanie listów, zawiadomień i tak dalej.
Automatyzować proces sprzedaży, który zabezpiecza przechowywanie i wygodny dostęp do całej informacji o kliencie, produktach i usługach, co pozwala managerowi po sprzedażach skupić się na komunikacji z klientem. Dostęp do informacji jest możliwy jak w on - line tak i off - line, co robi pracę managerów efektywniejszą i poza zasięgiem waszego biura.
Polepszyć lojalność klientów. Zachowuje się całkowita informacja o kliencie: zwrócenia, korespondencja, zamówienia. A także pomocnicza informacja: przewagi, życzenia, odzewy o towarach/usługach klienta i tak dalej. Baza wiedz powstających problemów i metod decyzji pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać zagadnienia, co powstają u klientów. Wszystko wyżej wymienione daje nieocenione możliwości dla produkcyjnej pracy z klientem, umocnienia ich lojalności do Waszej firmy i, w wyniku, umocnienie i zwiększenie kręgu Waszych klientów.
Copyright © 2016 - 2022